รายนามคณะกรรมการอำนวยการสมาคมประสาททางเดินอาหารและการเคลื่อนไหว (ไทย) วาระปี 2556-2557

Click Here: http://thaimotility.or.th/about2_committee15.php

...
GI Motility Day 2014

GI Motility Day 2014 : The Frontiers of Science and Management ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรมดุลิตธานี หัวหิน

ประมวลภาพงาน GI Motility Day 2013

ประมวลภาพจากงาน GI Motility Day 2013 : Update Theory to Pracical Management of Common GI disorders ระหว่างวันที่ 3-5 ตุลาคม 2556 ณ โ...

   คำแนะนำเกี่ยวกับโรคลำไส้แปรปรวน IBS สำหรับแพทย์ทั่วไป (แนวทางเวชปฏิบัติ 2012)

Irritable Bowel Syndrome (IBS) เป็นปัญหาที่พบบ่อยในประเทศไทยและ post infectious diarrhea อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งของ IBS ได้ ทำให้ incidence เพิ่มขึ้นในบ้านเรา

...
   ภาวะท้องผูกเรื้องรัง
ภาวะท้องผูกเรื้องรังเป็นภาวะที่พบบ่อยในเวชปฏิบัติ แพทย์จำนวนมากยังเข้าใจว่าเป็นภาวะที่รักษาไม่หาย และให้เพียงการรักษาตามอาการโดบละเลยข้อเท็จจริงที่ว่าผู้ป่วยประมาณร้อยละ 40 มีสาเหตุที่สามารถแก้ไขให้หายขาดได้ โดยมีต้นเหตุมาจากการเบ่งที่ไม่ถูกวิธี ดังน ...
เดิมสมาคมประสาททางเดินอาหารและการเคลื่อนไหว (ไทย) ได้เริ่มก่อตั้งเป็นชมรม ในปี พ.ศ. 2538 ชื่อว่า “ชมรมโมธิลิตี้แห่งประเทศไทย” โดย ศ.นพ.พินิจ กุลละวณิชย์ ซึ่งเป็นนายกสมาคมทางเดินอาหารแห่งประเทศไทยในขณะนั้น เสนอให้ ศ.นพ.สิน อนุราษฎร์ เป็นประธานชมรม...
31 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 57 GI Motility Day 2014
@ Dusit Thani, Hua Hin
   
จุลสารสมาคมประสาททางเดินอาหารและการเคลื่อนไหว (ไทย)
ปีที่ 2 ฉบับที่ 1/2554
 
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2555 สมาคมประสาททางเดินอาหารและการเคลื่อนไหว (ไทย) | Site Map
จำนวนผู้เข้าชม