APASL STC 2017 Nagasaki Abstract Submission and Pre-Registration Now Available!

More Detail http://www.apaslstc2017nagasaki.org/prg_...

GI Motility Day 2016 : Gastrointestinal Motility Disorders in Daily Practice

ขอเชิญแพทย์ผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปี 2559 GI Motility Day 2016 ในหัวข้อ “Gastrointestinal Motility Disorders in Daily ...

GI Motility Workshop

วันที่ 2 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุมศูนย์ฝึกอบรมการผ่าตัดผ่านกล้อง ชั้น 2 อาคารอำนวยการเก่า โรงพยาบาลราชวิถี


รายละเอียดเพิ่ม...

   คำแนะนำเกี่ยวกับโรคลำไส้แปรปรวน IBS สำหรับแพทย์ทั่วไป (แนวทางเวชปฏิบัติ 2012)

Irritable Bowel Syndrome (IBS) เป็นปัญหาที่พบบ่อยในประเทศไทยและ post infectious diarrhea อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งของ IBS ได้ ทำให้ incidence เพิ่มขึ้นในบ้านเรา

...
   ภาวะท้องผูกเรื้องรัง
ภาวะท้องผูกเรื้องรังเป็นภาวะที่พบบ่อยในเวชปฏิบัติ แพทย์จำนวนมากยังเข้าใจว่าเป็นภาวะที่รักษาไม่หาย และให้เพียงการรักษาตามอาการโดบละเลยข้อเท็จจริงที่ว่าผู้ป่วยประมาณร้อยละ 40 มีสาเหตุที่สามารถแก้ไขให้หายขาดได้ โดยมีต้นเหตุมาจากการเบ่งที่ไม่ถูกวิธี ดังน ...
เดิมสมาคมประสาททางเดินอาหารและการเคลื่อนไหว (ไทย) ได้เริ่มก่อตั้งเป็นชมรม ในปี พ.ศ. 2538 ชื่อว่า “ชมรมโมธิลิตี้แห่งประเทศไทย” โดย ศ.นพ.พินิจ กุลละวณิชย์ ซึ่งเป็นนายกสมาคมทางเดินอาหารแห่งประเทศไทยในขณะนั้น เสนอให้ ศ.นพ.สิน อนุราษฎร์ เป็นประธานชมรม...
23 - 25 มีนาคม 59 ANMA & JSNM Joint Meeting 2017
@ Osaka International Convention Center (OICC)
   
จุลสารสมาคมประสาททางเดินอาหารและการเคลื่อนไหว (ไทย)
ปีที่ 2 ฉบับที่ 1/2554
 
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2555 สมาคมประสาททางเดินอาหารและการเคลื่อนไหว (ไทย) | Site Map
จำนวนผู้เข้าชม