สมาคมประสาททางเดินอาหารและการเคลื่อนไหว (ไทย)
ตึกอปร. ชั้น 2 ห้อง 203/14 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
1873 ถนนพระราม 4 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330

โทรศัพท์ 02-252-3540, 02-256-4000 ต่อ 3514
โทรสาร 02-252-3540
E-mail: thainms@gmail.com 
แบบฟอร์มส่งอีเมล์ถึงสมาคม
*กรุณากรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง
 
ชื่อ  
นามสกุล    
โทรศัพท์    
อีเมล์    
ข้อความ    


ป้อนตัวอักษรที่เห็นในภาพ
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2555 สมาคมประสาททางเดินอาหารและการเคลื่อนไหว (ไทย)
จำนวนผู้เข้าชม